Hasta Güvenliği Komitesi

  • Anasayfa
  • Hasta Güvenliği Komitesi

  • Son Güncellenme Tarihi: 31/05/2024 09:38

Hasta Güvenliği Komitesi

Hastaları doğru kimliklendirmek, çalışanlar arasında etkili iletişim ortamını sağlamak, ilaç güvenliğini sağlamak, transfüzyon güvenliğini sağlamak, radyasyon güvenliğini sağlamak, düşmelerden kaynaklanan riskleri azaltmak, güvenli cerrahi uygulamalarını sağlamak, tıbbi cihaz güvenliğini sağlamak, hasta mahremiyetini sağlamak, hastaların güvenli transferini sağlamak, hasta bilgileri ve kayıtlarını sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devretmek, bilgi güvenliğini sağlamak, enfeksiyonları önlemek, laboratuvarda hasta güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp olay bildirimleri vb. hasta güvenliğinin riske girdiği durumlarla ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlemleri alır.

• Başhekim

• Başhemşire

• Kalite Yönetim Direktörü

• Genel Cerrahi Uzmanı

• Dâhiliye Uzmanı

• Biyokimya Uzmanı

• Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

• Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

• Eczacı